1. Nhà thơ Vũ Quần Phương: Mạch thơ và sự hô ứng trong tứ tuyệt

2. Nhà thơ Lâm Huy Nhuận: Tứ tuyệt khó ở sự hòa điệu

 3. Văn Quang Phú: Thơ ca – một phương tiện tạo phản ứng thẩm mỹ và điều hoà xung đột

4. Hoàng Thụy Anh: Những cuộc dịch chuyển trong “Ngày linh hương nở sáng”

5. Đỗ Ngọc Thống: Tản mạn về “Dặm ngàn hương cốm mẹ” của Nguyễn Tham Thiện Kế

Advertisements