Người về chu chỉnh áo xiêm,
Cười tươi một nụ bên thềm, rồi đi…

Một đời mấy cuộc chia ly
Ai nuôi con sáo tiếc gì cành đa
Mà đời sáo phải bay xa
Bến sông ngày ấy giờ ra nghìn trùng
Người đi hoa cỏ nhớ nhung
Thềm xưa đã biết mấy lần trăng non
Ai cười cho dạ héo hon
Có chăng giọt nước mắt còn cho nhau
Một đời biết mấy niềm đau
Còn thương thì hãy cho nhau thật lòng
Làm chi gạn đục khơi trong
Nụ cười che giấu mấy lần sầu thương…

V.T.

Advertisements