Rằng
 
rằng lời nói khẽ như gió thoảng
như bàn chân lướt nhẹ trong chiều
như tử đinh hương phập phồng gặp gió
như mỏng mảnh cánh chuồn đắm nắng vẩn vơ bay
 
rằng bảng lảng đông mặn nồng cọ heo may
trong im lặng nghe côn trùng rỉ rả
xạc xào nghiệp duyên giăng mắc như mây
tỉnh giấc mơ mật ngữ cuộn dâng đầy
 
rằng sóng bạc phủ ráng chiều dai dẳng
khà đêm im thơm ngát sen hồng
thiên hạ lim dim trăng rụng xuống cánh đồng
vô vi lạc sư Chân Không diệu pháp
 
rằng tĩnh lặng úa màu tim đạm bạc
khâu áo nâu minh triết ngộ tịch thiền
tu ở tâm an cư kiết hạ huyền
thân bụi bặm dấu rêu hằn huyễn mị 
 
rằng sáng lặng trưa câm rằng hàng mi em cong
rằng vớt mảnh trăng khuya trót rụng xuống cánh đồng
ai nỡ đánh rơi tơ vương tình bổi hổi
rạng rỡ thiên hà cuồn cuộn nắng hừng đông
 
vtnm 15/7/2011
 
ảnh internet
Advertisements