Nhớ An Thơ

 

nơi này anh còn nhớ hay không

gặp ở An Thơ thuở xuân hồng

u tịch tình đồng chiêm nước trũng

yêu rạ rơm nồng hương bùn khô

em gặt lúa ròng tay thoăn thoắt

nón trắng tuột quai anh nách về

từ đấy em thôi ra đồng sâu

u huyền tình tịch đàn đêm thâu

anh gảy điệu chi tim nhức nhối

nón trắng chặt quai treo đỉnh sầu

đoạn lòng xa nhớ xênh xang nhớ

oi ả mùa sim tím thẫm đồi

anh chừ xứ Huế rêu phong gió

có nhớ điệu hò bến sông xưa?

vtnm 5/7/2011

 

 

Advertisements