Về Tam Kỳ

  

Bạn nhủ Tam Kỳ có mỳ quảng rất ngon

Có bún Bà Tề, chợ bà Hoà đông vui như Tết

Bạn ở chỗ mô – Trần Cao Vân? Tiên Phước?

Răng tìm hoài nỏ thấy bạn ơi

 

Ghé Tam Kỳ hai tám tháng tư nắng gọi lả lơi

Phố Phan Chu Trinh nhà to ghê bạn nhỉ

Răng đi mô cũng nghe tiếng Quảng Nam chơi vơi

Giọng Kế Môn chắc lạc tận chân trời

 

Ơi Tam Kỳ học trò đạp xe nắng tháng tư vàng ươm

Áo trắng hoa bay gợi bao niềm nhớ

Răng không rủ tôi đi bộ để mơ về một thuở

thuở mình nỏ biết chi nhau thong thả nhất trần đời

 

Xưa mơ Tam Kỳ có bạn chia sẻ đôi lời

Đường xa tắp tìm hoài rồi cũng tới

Tôi đến gần bạn lại xa vời vợi

Biết răng chừ diện kiến điềm nhiên xanh

 

Tháng năm lại về tháng năm sinh nhật ai

Gửi lời chúc lần mô cũng thắm tươi hoa lá

Học trò vào mùa thi mình cũng rớm mồ hôi vất vả

  Chờ một mùa hè óng ả du ca

 

VTNM17/5/2011

 

ảnh internet

 

Advertisements