Làng hỏi em đến từ đâu

 

phố buồn đến rã rời

lững thững đêm trăng rụng

bài thơ năm tám lăm có nụ hôn cao nguyên màu nho chín

mùa vẫn tươi nguyên tháp vẫn cao

 vòm trời đầy mây xanh

dẫu bão dông trong lòng sóng cồn cào

 

chưa trùng phùng đã nhuốm màu xa cách

chưa chạm chân trời sao hiểu khổ đau

chưa thấm lời ca màu mắt đã vội nhàu

thơ Nguyên Sa còn in trong trí nhớ

 

ngày mai em cũng đi hành hương

cài chiếc băng đô dệt bằng thổ cẩm

gai xương rồng chạm vào tim rướm máu

nghe tiếng mình vọng lại từ tháp nắng

 

làng hỏi em đến từ đâu

 

vtnm

27/5/2011

 

ảnh internet

 

Advertisements