.
THƠ CHÚC PHÚC

.

đầu năm xốn xang bài ca ABBA

sao nghe hoài vẫn không thấy cũ

bất ngờ một hôm gặp lời thơ quyến rủ

thủ thỉ thầm thì như khuyến dụ trai tơ

răng cầm lòng cho đặng đây chơ

cảm ơn em bằng lời chúc phúc đúng mode

như mai ơi năm 2011

sẽ là…sẽ là…ngũ phúc lâm môn

to be or not to be that is the question

trước thế giới rất nhiều biến động

vẫn bình tâm say cùng cuộc sống

và làm thơ ca tụng đất trời…

 

Advertisements