Đêm

ta chạm bóng mình

hình như là gió

tự tình lao xao

 

Đêm

chân bước thấp cao

ngẩn ngơ lối rẽ

đếm sao trên đầu

 

Đêm

dấu phép nhiệm mầu

tiếng ai thủ thỉ

kéo nhàu giấc mơ

 

Đêm

chị thức làm thơ

ca khuya chạnh buốt

miền bơ vơ trầm

 

Đêm

giun dế thì thầm

hồi chuông lảnh lót

nảy mầm chồi xanh

 

Đêm

va đập lanh canh

bập bùng ngọn nến

mùa hanh hao gầy

 

Đêm

mây hứng đầy tay

sương khuya đẫm ướt

anh say giấc nồng

 

Đêm

mơ vẽ rắn rồng

đợi ngày giăng nắng

má hồng như mai

.

 VTNM

14/1/2011

.

Advertisements