Viết cho Lai 
  
 
  
Cô giáo vào mùa thi
 
 Hồi hộp đến lạ kỳ
 
Như học sinh cuối cấp
 
Lịch trình – cẩn thận ghi
 
  
Được phân làm giám thị
 
“một”, “hai” hay “hành lang”
 
Cô nghĩ ngợi miên man
 
Dặn lòng đừng sơ suất
 
  
Một năm dài tất bật
 
Bài giảng vang sân trường
 
Hương thắm vương bên đường
 
Miệt mài trang giáo án
 
  
Miệt mài trang giáo án
 
Mùa xuân nhạt nhòa trôi
 
Thu, đông, mưa mặn môi
 
Sầu luênh loang trần thế
 
 
Cô giáo vào mùa thi
 
Chợt băn khoăn lạ kỳ
 
Trọng tâm – ôn thiệt kỹ
 
Mong trò bình tĩnh thi
 
 
vtnm 3/7/2010
 
 
 

Ảnh Diệp Anh

.

 

Advertisements