Chớp mắt thấy mình là cơn gió

Lùa vào mái tóc bồng bềnh mây

Lật trang giáo án khuya trăng tỏ

Hôn phớt nhân gian một điệu hò

  

Chớp mắt thấy mình là viết đỏ

Nép hờ túi áo phập phồng run

Uống từng lời giảng say hồn cỏ

Lướt nhẹ câu văn của học trò

  

Chớp mắt thấy mình là hạt sương

Long lanh trên lá điểm tơ vương

Mặt trời chiếu rọi khoe muôn sắc

Ve vuốt câu thơ sáng đến trường

 

Chớp mắt thấy trăng, trời, gió, mây

Dệt lên khúc nhạc dạo mê say

Chớp mắt sao đời tươi đẹp quá

Tương tư đốt cháy mảnh tình gầy

 

VTNM

11/4/2010

.

.

Advertisements