.

KÝ ỨC QUÊ

        .      

Vầng trăng quê trọ trẹ

Trảng cát nghiêng bỏng rát  trưa hè

Khoai phủ vồng

Mùa cá Cơm cháo mẹ

Gió nồm lên dồng dộc vít ngọn tre

 .

Dáng quê chốn xa xăm ai vẽ

Chiền chiện chiều lạc phố

Bay về tìm lúa chét đồng thơm

Hồn trổ cờ viễn miên xứ sở

Chín mọng Nhãn lồng mùa thương nhớ

Nghe tắc rì bổ vạt giấc mơ

 .

Bước rộn ràng váy nõn chân tơ

Cam khổ một thời chưa phai theo năm tháng

Còng lưng gầy em gùi chân chất

Trở trăn nhàu ký ức mùa yêu…

 

 Tác giả: MAI THANH TỊNH

 4/2010

.

Cầu Mỹ Chánh

.

Advertisements